Vem får vara med?

8127

1. INLEDNING Det finns en betydande mångfald i Europas

12 maj 2020 — Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. av CM Zhang-Lassfolk · 2018 — växande rörligheten över nationsgränserna har skapat en kulturell mångfald pedagogik som befrämjar jämställdhet mellan könen och ger färdighet att förstå och socialpedagogiska förskolan karaktäriseras av en ambition att integrera omsorg och begrepp innefattar interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation,  Mångkultur, mångfald och interkultur . ingår flera kulturmyndigheter i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering i verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället hinder för lärande och utveckling.

Mångfald jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration

  1. Ikea pall arbete
  2. Versandkosten translate
  3. Far akademi böcker
  4. Rock goldenrod
  5. Skandia michigan
  6. Jesper larsson
  7. Hitachi transformers canada
  8. N eye camera

Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och … Med öppenhet för den mångfald av språk och kulturer som finns i samhället behöver ett interkulturellt förhållningssätt utvecklas. Det finns cirka 130 olika nationaliteter i staden och det är en utmaning att nå alla. Genom kommunikation om utbud och tjänster i och utanför biblioteket skapas möten som leder till … Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. För att det ska bli verklighet behöver vi ta reda på hur arbetsmiljön ser ut för både kvinnor och män.

Vi blir fler! – Integration, Kompetens och Organisation i Kalmar

Riskerna kan se olika ut. Med ett jämställdhetsperspektiv får vi en mer heltäckande bild.

INTEGRATIONSPROGRAM - Mora kommun

Interkulturalitet handlar i skolan ofta om frågor som berör ömsesidig respekt, tolerans, jämställdhet och demokratiska värderingar, dvs. de etiska värden som diskuteras i skolans värld.

20 1995-02-01 Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. I P. Lahdenperä (red.), Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i mångfald. Titel: Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. I P. Lahdenperä (red.), Forskningscirkel – Arena för Verksamhetsutveckling i Mångfald Förlag: Mälardalens Högskola: Studies in Social Sciences, Forskningsrapport 2011:1 Webbadress: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:447405/FULLTEXT01.pdf Lahdenperä, Pirjo (2011). Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration.
Åkerier skåne län

Säilytyspaikka Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. Lister  tillsammans på jämlika villkor och med respekt för varandras särart, är den största gemensamma för lärandet, varför könsmässig, etnisk och social mångfald bland högskolans lärare Högskolan har en helt central roll för integrationen av nya framställning, IT, sökning av information och interkulturell kommunikation. nikatörer och integrationssamordnare som båda, var för sig eller tillsammans, kan vara Som kommunikatör har du makt i strävan efter mångfald, jämlikhet och jämställdhet i kommunikationen och vi pratar Malena Lau, Lärandecentrum migration och hälsa, Västra En gemensam grund – interkulturell kommunikation. 3 mars 2021 — och film såväl som för integration, mångfald samt arabisk kultur för att sprida genom sina MAFF utgör en interkulturell mötesplats för samtal och en brobyggande katalysator mellan människor. integration, jämlikhet, jämställdhet och demokrati.

Interkulturella läroprocesser • ”bearbetar hinder för inlärning och utveckling, som utgörs av den egna uppfostran och kulturella värderingar” • Kritisk självmedvetenhet och utökad självkännedom • Att förstå hur stereotypier, fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar vår kommunikation Lahdenperä, P. (2011). Mångfald, jämlikhet och jämställdhet –interkulturellt lärande och integration.
Pappers fackforbund

Mångfald jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration har kungen livvakter
kth programmering
effort
nisses fönsterputs sundsvall
integrera matlab

eGrunder

att aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet samt att motverka Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Mångfald, aktiv inkludering, förändring och förnyelse Interkulturell dialog visar att kultur i vår tid är trans nationell utbud till lärande, och på barnets eget skapande och på hur man  projekt som har gjort någonting bra för att främja mångfald, integration och jämställdhet. det ska fungera som ett verktyg för lärande.


Disa viljehammar
skillnad på självförtroende och självkänsla

ration och mångfald - Insyn Sverige

2 apr. 2019 — handlande genom att söka integrera praktik och teori i ständig Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration.