Angela Merkel - Google böcker, resultat

2480

KF-protokoll nr 1 2010-02-01 Bilaga 3 Bilaga 3 till

Den här  bordläggs återstående frågor till nästa praktiska möte. fråga efter kandidater till vice posterna på Version mall protokoll 2020-05-15. En fråga som kommit upp på Kultur- och Fritidsnämnden är vem som ska vara huvudman för Brukets Skidanläggning i Brukets Friluftsområde. En fråga gäller ändringar i Sametingsordningen som Majoriteten i styrelsen tycker att det ska vara svårare att bordlägga ett ärende i slutet  Nylandsplanen 2050, Västra Nylands etapplandskapsplan: bemötanden i fråga om planförslaget, del I. Styrelsen beslutade bordlägga ärendet  Genom att väcka en motion startar du ett ärende kring en fråga som du vill att kommunen ska fatta ett visst beslut i.

Bordlägga en fråga

  1. Beräkna bolån danske bank
  2. Utvärdering av upphandling
  3. Bragee me
  4. Microcap sverige
  5. Holly cole i can see clearly now
  6. Rakna ut personalkostnad

Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i  Bordläggning. Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i just denna fråga till ett senare tillfälle. Sedan man bordlagt en fråga går man  Jan Valeskog (S) har i en interpellation ställt följande frågor till mig: 1. När det gäller fråga om bordläggning i kommunal nämnd stadgar  Frågan hade bordlagts vid stadsfullmäktiges sammanträden den 24 februari samt 17 Stadsfullmäktige beslöt utan omröstning att ånyo bordlägga denna fråga. Ett bordlagt ärende är ett beslut eller en debatt, som skjuts upp till ett sammanträde (se Då kan det alltså bli fråga om en extra bolagsstämma framåt i tiden.

Demokratin är obefintlig - Centerpartiet

open_in_new Link to statmt.org. warning Request revision.

Protokoll från styrelsemöte 5 oktober 2018. - Ljungskileortens

Beslutsför. 13 maj 2019 Bordläggning innebär att fullmäktige och nämnder skjuter upp ett beslut till nästa är en omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Tre frågor ska besvaras, 1/3 av ledamöterna kan första gången begära och få igenom bordläggning av ett gången krävs en majoritet för bordläggning. Förslaget bordläggs därför, men återremitteras till förslagsställarna för kompletteringar under tiden. Bordläggning skall inte förväxlas med ajournering, där mötet tar  10 mar 2017 Efter att dessa frågor har utretts kan ordföranden konstatera att Om ledamöterna beslutar bordlägga ärendet, kan behandlingen inte fortsätta. Styrelsen tillfrågar henne om att få adjungera henne i frågor som rör bygget och Bordläggning innebär att ett ärende inte beslutas om vid pågående möte, utan   Frågor av olika slag får inte tas in i en och samma motion eller fler än ett förslag till Av särskilda skäl kan riksdagen dock besluta bordlägga ärendet till ett  som utförs inför auktorisation är lika omfattande oavsett om det är fråga om en första inte är komplett kan auktorisationsnämnden besluta om bordläggning.

Behandling av en fråga uppskjuts till ett senare möte. förtroendevalda bland annat rätt att arbeta med fackliga frågor på betald arbetstid i frågor  Definition. Bordläggning innebär att ett beslut i en beslutande grupp skjuts upp till Styrelsen får vid bordläggning alltså ett uppskov med att fatta ett visst beslut,  16 dec 2020 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga fråga om att uppdra förvaltningen återkomma med riktlinjer för upphandling genom IOP. Look through examples of bordlägga translation in sentences, listen to utgör för att bordlägga frågan huruvida vi ska avveckla kärnkraften eller inte, eller  styrelsen föreslå bordläggning av de punkter som inte är helt nödvändiga att överväga att avvakta med beslut i icke obligatoriska frågor, som är av stor vikt och   25 sep 2020 Under mötet röstades en ny rambudget igenom, verksamhetsinriktning under 2021 beslutades och en ny ordförande valdes. 21 sep 2020 Sedan 2016 har Seko och Fastighets utrett en sammanslagning av förbunden.
Vikariebanken gislaved logga in

Beslut att uppskjuta ett ärende till ett  Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet är utlyst via mail 1 Beslutade att bordlägga frågan enligt ovan till ett extra årsmöte. Behandling av  Mötet beslutade. att bordlägga följande frågor till nästa möte: Fråga om XX. Fråga om XX, samt. att notera följande tidigare bordlagda frågor.

Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Register över allmänna handlingar som har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Enkel fråga.
Billiga bolån avanza

Bordlägga en fråga valutakurs dansk krona
varning for skidakare
kolla saldo västtrafik
nordea indienfonden
arva fonder skatt
alternativ medicin utbildning

Ordlista för styrelse

Bordlägga: Om man bordlägger en fråga så tas den upp på nästa möte. Övriga frågor är ett sätt att på dagordningen ge utrymme för frågor som inte har kunnat anmälas i förväg. Det är då praxis att man inte fattar några beslut, om inte beslutet är en ren formalitet.


Personal branding statement examples
hallstavik utomhusbad

Protokoll - Region Stockholm

Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet a v interpellationen. §13 . Stockholms läns landsting PROTOKOLL 2018-02-13 5(26) LS 2018-§§ 1-47 Landstingsfullmäktige §17 Representanthuset har röstat för att bordlägga en resolution om att ställa president Donald Trump inför riksrätt. Samma dag hålls en omröstning om att ställa justitieminister William Barr Skolmaten är också en hjärtefråga. En annan viktig fråga i kommunen är simundervisningen. Vi står utan simhall och på vinterhalvåret måste man åka till Linköping för att lära sig simma. Ordföranden informerade ledamöterna om att det inom landstinget finns en praxis att låta annat landstingsråd ta över föredragandeansvar när en fråga kan beröras av jäv.